Menu

Blog Paweł Drożdż

Analiza długoterminowa rynków finansowych

Analiza miesięczna rynku funduszy inwestycyjnych grudzień 2017

pawel.drozdz

 

Fundusze akcji rynku polskiego.

     Najprostszą metodą analizy rynku funduszy polskich, jest wykorzystanie szerokich indeksów rynku polskiego SWIG i WIG .Indeks SWIG 80 wg. wskazań systemu inwestycyjnego, zbudowanego pod rynek małych i średnich spółek, w dniu 9 października wygenerował sygnał opuszczenia tego rynku i przeniesienie środków na rynek pieniężny .Ze względu na fakt, że w przeszłości indeks szerokiego rynku WIG i SWIG 80 zachowywały się generalnie podobnie, nie ma sensu oczekiwać "mega wzrostów" w segmencie spółek zgrupowanych w indeksie WIG .
Ponadto indeks WIG wygenerował sygnał, który w przeszłości "powodował", że indeks ten powinien spaść co najmniej w okolice 59800 (w 19 na 20 przypadków w przeszłości podczas podobnych sygnałów rynek zachowywał się w ten sposób).
Jeden z prostych oscylatorów, opartych na średnich, pokazujący okolice dołków bessy i szczytów hossy na wykresie miesięcznym, dał sygnał, w okolicy którego następował często koniec wzrostowej fazy rynkowej i początek cyklicznej bessy

WIG_OSCYLATOR_HOSSA_BESSA_MIESICZNY

  Rys . Źródło bossa.pl

Na wykresie zaznaczyłem miejsca wskazane przez te narzędzie. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że bessy występują naprzemiennie w formie płaskiej i ostrej. Obecnie należy oczekiwać bessy płaskiej, czyli mniej agresywnej, a w skrajnym przypadku może ona przyjąć postać lekko nachylonego do góry kanału wzrostowego (przykład zaznaczony na powyższym wykresie), który jako bessa może nie być tak zauważona przez inwestorów. Istnieje możliwość, że przez okres cyklicznej bessy, rynek przejedzie bez perturbacji, zmiana rynku na fundusze rynku pieniężnego może okazać się "niepotrzebne" jednakże historia uczy, że najczęściej jednak bessa daje wyraźne okazje do wejścia ponownie w rynek akcji ze znacznie niższego poziomu i wyraźne zwiększenie średniorocznej stopy zwrotu z inwestycji .

 

 Fundusze akcji rynków zagranicznych.


     Rynek amerykański który śledzimy za pomocą szerokiego indeksu S&P500 znajduję się w silnym trendzie wzrostowym.Kierując się analogiami historycznymi zakładam ,że rynek ten będzie systematycznie wrastał w ciągu najbliższych lat, a historie z bessami takimi jak w roku 2000 I 2007 będą już przeszłością.Oczywiście możliwe i wielce prawdopodobne są spadki związane z wyraźnymi  sygnałami sprzedaży na rynku polskim (polski rynek zapewne sam nie będzie docelowo spadał ),ale prawdopodobieństwo bessy ze spadkiem rzędu 60% uznaje za bardzo mało prawdopodobny scenariusz .
   Rynki wschodzące  śledzimy za pomocą indeksu EEM.US.-Indeks ten znajduje się w silnej hossie ,obecnie są zauważalne pewne oznaki przesileni.Zakładam ,że indeks ten pokona wsparcie z poziomu 45,45 dając klasyczny sygnał sprzedaży .Jeśli rynek ten będzie miał kontynuować spadki(najbardziej prawdopodobny scenariusz)indeks powinien wybić wyraźnie poziom 44,7.Kolejnym ważnym poziomem -wsparciem jest poziom 41,9p .Jego wyraźne wybicie powinno sprowokować dalszą przecenę.Zakładam ,że spadki na tym indeksie podobnie jak na S&P500powinny przybierać bardziej łagodny charakter.

Fundusze surowcowe.

  Rynek funduszy surowcowy będziemy śledzić za pomocą indeksu CRB. Indeks ten zachowuje się niezwykle słabo w stosunku do rynków akcyjnych, przez co pozostaje poza obszarem naszego zainteresowania. Z technicznego punktu widzenie istnieje cel wygenerowany w kwietniu 2016 roku, w okolice 203 punkty, z negacją na wybicie dołka z lutego 2016roku. W przypadku pojawienia się korzystnej relacji w stosunku zysku do ryzyka podczas ewentualnej korekty, będę zastanawiał się nad częściową alokacją środków w ten segment rynku.

W pigułce.

  Obecnie za względu na wygenerowane sygnały "mówiące  o bessie" na rynku małych i średnich spółek trzymam się "z daleka" od rynku akcji polskich, z jednoczesną świadomością, że jeśli cykliczny okres osłabienia rynków będzie w formie bessy płaskiej, może on w skrajnym przypadku przybrać postać kanału wzrostowego o niewielkim nachyleniu. Historia naszego rynku uczy jednak, że w przypadku takich sygnałów (mówiących o bessie), tylko raz w przeszłości, nie opłacało się opuszczać rynku akcji. Jeśli chodzi o rynki zagraniczne będziemy się przyglądać i szukać okazji do kupna funduszy na rynkach posiadających cele wzrostowe, z dobrym stosunkiem zysku do ryzyka na potencjalnych  poziomach wsparcia.

 

 

Adnotacja

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego. Jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Zgodnie z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.

 

 

 

© Blog Paweł Drożdż
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci